trende

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri

Anasayfa » İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri

İSTENEN EVRAKLAR

İtfaiye Raporu

Çet Belgesi (Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü)

Kapasite Raporu (TSO)

Oda Sicil Kayıt Sureti (TSO)

İmza Sirküleri

Çevresel Etki Değerlendirme Yazısı (Çevre ve Şehirçilik Müdürlüğü)

Yapı Kullanma İzin Belgesi (BOSB)

Sanayi Sicil Belgesi (Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü)